Jamie Taylor

Library of Best Practice

Všetci sme migranti

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o pozitívnych účinkoch a vplyvoch, ktoré integrácia migrantov mala v rámci slovinskej spoločnosti. Okrem toho tento projekt poukazuje na pozitívny prínos migrantov pre Slovinsko.

Projekt prispieva  aj k rozvoju multikultúrneho  porozumenia a zvýšiť povedomie o prínosoch spolunažívania pre obe spoločenstvá, migrujúceho i hostiteľského obyvateľstva, s ich rôznym kultúrnym pôvodom, jazykmi, zvykmi atď. Projekt celkovo prispieva k rozvoju efektívneho prostredia zameraného na podporu a spoluprácu pre aktívnu integráciu migrantov do slovinskej spoločnosti.

Typ dobrej praxe

Iniciatíva, Projekt

Metodológia použitá v dobrej praxi

Tento projekt bol rozširovaný v rámci celého Slovinska prostredníctvom vytvoreného propagačného materiálu na zvyšovanie povedomia v kombinácii s národnou kampaňou. Okrem toho Facebookova stránka projektu je tiež dobrým propagačným nástrojom.

Projektové aktivity, ktoré sa doteraz realizovali v rámci projektu:

  1. Diskusná tvorivá dielňa;
  2. Národná reklamná kampaň;
  3. Propagačné video: https://www.youtube.com/watch?v=ZyJa4pPxL4w
  4. Výstava portrétnej fotografie s inšpiratívnymi príbehmi migrantov žijúcich v Slovinsku.
  5. Medzinárodný deň migrantov;
  • Hlavná udalosť projektu (formát TEDx);
  • Okrúhly stôl - Skúsenosti s integráciou migrantov - žien a mužov;
  • Okrúhly stôl - Podnikatelia, vzdelaní a aktívni migranti – ženy a muži medzi nami;
  • 15 miestnych podujatí na zvyšovanie povedomia v Slovinsku

Viac informácií nájdete na stránke:

http://www.pina.si/all-project-list/vsi-smo-migranti/

Address