Jamie Taylor

Library of Best Practice

Barcelona Activa

Barcelona Activa poskytuje širokou škálu služeb a produktů pro podnikatele z řad migrantů, aby se jejich podnikatelské nápady staly realitou. Podporuje podnikatele prostřednictvím smíšeného výukového modelu, který kombinuje tradiční vyučování na místě s využitím on-line médií a je doplněn o množství dostupných vzdělávacích aktivit.

BA je zodpovědná za podporu hospodářského rozvoje města, navrhování a provádění politik na podporu zaměstnanosti pro své občany včetně migrujícího obyvatelstva a podporuje rozvoj diverzifikované místní ekonomiky. Cílem je také propagovat město na mezinárodní scéně a přilákat a udržet v něm talenty z celého světa. Mezi jejich aktivity patří propagace prostřednictvím akcí, sociálních médií, plakátů, výstav, veletrhů, konferencí atd.

Prostřednictvím těchto aktivit BA vytvořila rozsáhlou síť spolupracovníků, s nimiž pracují na tom, aby poskytly nejlepší možnou podporu migrantům a podnikatelům z řad migrantů.

Jednotlivé služby na podporu podnikání poskytované podnikatelům zahrnují marketing, poradenství v oblasti přístupu k financím, informace o sociálním zabezpečení, daních a poradenství při používání online nástrojů, jako jsou například online portály pro obchodní plánování, testování nápadů a kalkulačky daní. Program také poskytuje školení a poradenství podnikatelům v různých fázích procesu vytváření podniků.

Address