Spodbujanje podjetništva pri migrantih v Evropi

Projektna skupina je mnenja, da je podpora podjetnikom migrantom v Evropi učinkovito sredstvo za izboljšanje njihovega socialnega in ekonomskega vključevanj ter jim zagotoviti enake možnosti, da bodo lahko v državah gostiteljicah postali  ekonomsko neodvisni in   samozadostni ter na ta način ustvarili  bolj varno življenje zase in za svoje družine. Na  ta način lahko migranti podjetniki zagotavljajo storitve in izdelke v priseljenskih skupnostih po vsej Evropi in na ta način  dodajajo tako dodano vrednost raznolikosti evropskega trga kot tudi  zagotavljanje občutka domačnosti za priseljence, ki so daleč od doma.

Skozi uporabo online kataloga dobrih praks zbranih na področju Evrope, bo projekt ReEntry izboljšal raven usposobljenosti in informiranosti pri določanju smernic strokovnjakov pokicnega izobraževanja, ki neposredno delajo z migranti in begunci kot svetovalci in trenerji.

Pri posvetovanju s temi strokovnjaki po vsej Evropi, bo projektna skupina: 

  • v procesu raziskave raziskala trenutno stanje in identificirala obstoječe podpore za migrante in begunce;
  • prepoznala in promovirala dobre prakse pri podpori magrantov v podjetništvu;
  • vodila spletni interaktivni forum za mreženje in izmenjavo dobrih praks med strokovnjaki in migrant.

Projekt ReEntry se je pričel septembra 2016 in bo potekal do februarja 2018.

ReEntry je financiran s strain Irske Nacionalne Agencije – Leargas – v programu Erasmus+.